Prawo handlowe

Kancelaria zapewnia kompleksową pomoc prawną w zakresie obsługi bieżącej działalności spółek, a w szczególności zapewnia:

  • pomoc przy wyborze najkorzystniejszej formy prawnej dla danego typu działalności,
  • pomoc prawną związaną z zakładaniem każdego rodzaju spółek, która obejmuje proces od przygotowania aktu założycielskiego, niezbędnej dokumentacji oraz rejestracji danego podmiotu,
  • KRSy to już nie problem,
  • pomoc z sprawach łączenia, podziału spółek oraz przeprowadzania procesu likwidacji obejmującej również ściąganie wierzytelności,
  • sporządzanie dokumentacji obejmującej umowy spółek, regulaminy, statuty, umowy wspólników,
  • wprowadzanie spółek do obrotu i na giełdę,
  • obsługa przy tworzeniu obligacji korporacyjnych, emisje,
  • pomoc w spłacie zobowiązań i pertraktacje.
Created by haiNET Powered by Quick.CMS