Prawo pracy

Kancelaria świadczy wszechstronną pomoc prawną na rzecz pracodawców, jak również przedsiębiorców w zakresie:

  • sporządzania oraz opiniowania dokumentów ściśle związanych z stosunkami pracy (umowy o prace, umowy o zakazie konkurencji, umowy współpracy, tworzenie regulaminów pracy oraz wynagradzania, umowy o poufności),
  • doradztwa w zakresie wyboru odpowiedniej formy zatrudnienia pracowników, jak również w procesach przeobrażeń kapitałowych podmiotów gospodarczych,
  • pomocy związanej z negocjacjami pracodawcy ze związkami zawodowymi,
  • występowania w imieniu pracodawcy w postępowaniu przed sądami powszechnymi wszystkich instancji w tym przed Sądem Najwyższym,
  • rozwiązywanie problemów z ryczałtami za noclegi dla kierowców.
Created by haiNET Powered by Quick.CMS