Profesjonalna obsługa przedsiębiorstw

Prawo Gospodarcze

 • bieżąca obsługa przedsiębiorców,
 • doradztwo obejmujące wybór najkorzystniejszej formy prawnej dla prowadzenia działalności gospodarczej,
 • optymalizacja rozwiązań prawnych, które są wykorzystywane w działalności gospodarczej,
 • przygotowywanie analiz typu „due diligence” - audyty prawne,
 • pomoc prawna obejmująca sprawy z zakresu prawa konkurencji,
 • reprezentacja w sprawach o ochronę dobrego imienia przedsiębiorców, renomy, reputacji przedsiębiorców,
 • sporządzanie umów z zakresu prawa gospodarczego w tym umów licencyjnych, umów o przeniesienie praw autorskich,
 • rejestracja znaków towarowych,
 • reprezentacja klientów w postępowaniach gospodarczych,
 • prowadzenie negocjacji i zawieranie ugód pozasądowych,
 • pomoc w obsłudze szeroko pojętych działań inwestycyjnych,
 • forhaiting.

 

Prawo pracy

Kancelaria świadczy wszechstronną pomoc prawną na rzecz przedsiębiorstw jak również przedsiębiorców w zakresie:

 • sporządzania oraz opiniowania dokumentów ściśle związanych z stosunkami pracy (umowy o prace, umowy o zakazie konkurencji, umowy współpracy, regulaminy pracy oraz wynagradzania, umowy o zakazie konkurencji),
 • doradztwa w zakresie wyboru odpowiedniej formy zatrudnienia pracowników jak również w procesach przeobrażeń kapitałowych podmiotów gospodarczych,
 • pomocy związanej z negocjacjami pracodawcy ze związkami zawodowymi,
 • występowania w imieniu pracodawcy w postępowaniu przed sądami powszechnymi wszystkich instancji w tym przed Sądem Najwyższym,
 • pomocy przy usuwaniu niekorzystnych skutków fuzji spółek w zakresie prawa pracy,
 • pomocy merytorycznej podczas kontroli prowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy.

 

Prawo Handlowe

Kancelaria zapewnia kompleksową pomoc prawną w zakresie obsługi bieżącej działalności spółek, a w szczególności zapewnia:

 • pomoc przy wyborze najkorzystniejszej formy prawnej dla danego typu działalności,
 • pomoc prawną związaną z zakładaniem każdego rodzaju spółek, która obejmuje proces od przygotowania aktu założycielskiego, niezbędnej dokumentacji oraz rejestracji danego podmiotu,
 • pomoc z sprawach łączenia, podziału spółek oraz przeprowadzania procesu likwidacji obejmującej również ściąganie wierzytelności,
 • sporządzanie dokumentacji obejmującej umowy spółek, regulaminy, statuty, umowy wspólników,
 • usługi związane z organizacją, funkcjonowaniem organów spółek (zgromadzenia wspólników, akcjonariuszy, posiedzeń zarządów, rad nadzorczych,
 • pomoc w zakresie procesów połączeń, podziałów, restrukturyzacji, reorganizacji,
 • sporządzanie umów forfaitingu,
 • prowadzenie spraw związanych z odpowiedzialnością członka zarządu Sp. z o.o. (art. 299 k.s.h).
Created by haiNET Powered by Quick.CMS