Prawo upadłościowe i naprawcze

Kancelaria zapewnia pomoc prawną w zakresie:

  • konsultacji przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości,
  • sporządzania wniosków o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej w imieniu wierzyciela lub dłużnika oraz wniosków o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu,
  • sposoby na legalne oddłużenie,
  • reprezentacji w postępowaniach upadłościowych i naprawczych,
  • analizy prawnej przedsiębiorstwa,
  • współpracy z syndykami, zarządcą i nadzorcą sądowym,
  • upadłość konsumencka - wnioski o ogłoszenie upadłości i obsługa prawna.

 

Created by haiNET Powered by Quick.CMS